Sunday, March 19, 2017

The Right Time: Perfect StrangerTeaser


Written by: Zildjian
Email: zildjianace@gmail.com

Sa ika-labing-walong kaarawan ni Karl, dinumog siya ng iba’t ibang uri ng pagbati mula sa kanyang mga kapamilya at kaibigan sa  faceebook. Malapad ang ngiti niya iyong binsa at isa-isang pinusuan at ni-reply-an ng pasasalamat. Subalit, ang ngiting nakaguhit sa kanyang mukha ay unti-unting naglaho at ang kanina’y nag-uumapaw na saya ay napalitan ng matinding pagkainis nang mabasa niya ang nakakabaliw na birthday greeting ng kanyang hinayupak na best friend na si Jared. Matalik niyang kaibigan for twelve years.


“Walang hiyang damuhong `to!”


Umuusok ang ilong niyang naisambit at muling binasa ang naiiba sa lahat na pagbati nito.


“Happy Birthday aking kaibigan, kasangga at kakosa! Akalain mong nadagdagan na naman ang edad mo! Ayos lang `yan! Nadadagdagan man ang edad mo, hindi naman natin maitatangging tumatanda ka ng paurong. So don’t worry about the increasing numbers! Kampay!”

Paano nito nasabing tumatanda siya ng paurong? Ibig bang sabihin ng lintik niyang kaibigan na si Jared na hanggang ngayon, sa paningin nito ay `di pa rin siya nagma-mature? Hindi niya kayang tanggapin iyon sa kanyang sistema kaya naman nakipagpustahan siya rito. Magpapaunahan silang makahanap ng partner. Partner na siseryosohin at mamahalin. Subalit as he looked around for a potential boyfriend, unti-unti naman niyang nadidiskobre na napapalibutan pala siya ng mga taong walang mga kwenta. Unacceptable candidates kung baga –mga manyak at isang walang kwentang ex na minsan na siyang linuko. Iisang tao lang talaga ang kayang mahalin siya ng totoo despite his ill tempered and stubbornness at `yon ay walang iba kung hindi ang kanyang best friend. Kaso ang malaking problema ay straight ito at pareho nilang naisumpa sa isa’t isa na kahit kalian ay hindi sila lalampas sa pagkakaibigan nila.

0 comments:

Post a Comment